ขั้นตอนการรายงานผล

# ดาวโหลด ส่งเอกสาร
1 แบบตรวจรับงานติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรายโรงเรียน
2 รายงานการตรวจสอบและยืนยันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน -

ประชาสัมพันธ์

ช็คความเร็วเน็ตยังไงให้ถูกวิธี ? (มีวิธีมาบอก)
วิธีดู IP Address ทั้ง Public IP และ Local IP
wifi analyzer android review โปรแกรมเช็คสัญญาณวายฟาย